ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

  • SHREDDER KNIVES

    ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

    Χαρακτηριστικό: μαχαίρια τεμαχισμού συνήθως τετράγωνο ή κυκλικό σχήμα μαχαίρια τεμαχισμού σκληρότητας 52 έως 59 HRC, συνιστάται χαμηλότερη σκληρότητα για υλικά με ανάμιξη θερμικής επεξεργασίας μετάλλων σε ειδικό φούρνο ελεγχόμενο από υπολογιστή και άλλα εξαρτήματα για μηχανήματα σύνθλιψης: